3 falconada

   Sortida
   Entrega de dorsals
   Recollida de tiquets 
   de la butifarra
   Bar
   Gaudin de la butifarra
   Perfil